DriftinformationDrift!
Till startsidan för Hässleholm Miljö
DriftinformationDrift!

​​​​​​Specifika krav för Reningsverket

Vi har som mål att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetet. Därför är det viktigt att både våra medarbetare och entreprenörer som arbetar för oss följer våra ordnings- och skyddsföreskrifter. Detta gäller både för medarbetare, entreprenörer och besökare på våra anläggningar.

Om dokumentet

 • Dokumentnamn: Bilaga E: Specifika krav för Reningsverket
 • Godkänd/ansvarig: VD
 • Datum: 2020-12-01
 • Utgåva: 01

Allmänt

Hastigheten genom hela området är 20km/h.

Hjärtstartare finns på markerade platser: första våningen i kontorsbyggnad.

Första hjälpen utrustning finns på följande markerade platser:

 • första våningen i kontorsbyggnad
 • i verkstad
 • i maskinhus.

Rökning får endast ske på obetalda raster och utanför inhägnat område.

Skyltar, skyddsräcken och avstängningar skall uppmärksammas och följas.

Detta gäller vid studiebesök

Vid studiebesök tillhandahåller handledaren väst. Besökare/entreprenörer till anläggningen ska bära minst reflexväst alternativt varselkläder vid arbete/vistelse på anläggning. På vissa specifika område där det krävs annan klädsel ska HMAB:s personal upplysa om detta före arbetets start.

Fotografering och filmning på området är endast tillåten efter tillstånd från ansvarig besöksmottagare.

Riskområden

På anläggningen finns bland annat följande riskområden:

 • gasanläggning
 • zoner med brandfarliga och explosiva varor
 • reningsverk (med kemikalier) och dylikt (se pdf-dokument längre ner på sidan för karta).

Detta är områden med stora risker för brand och explosion. Särskild försiktighet krävs mot gnistbildning och öppen eld.

Personlig skyddsutrustning

Skyddsskor ska alltid användas i arbetet.

Undantag görs för:

 • kortare besök på arbetsplatsen
 • kontorsarbete
 • laboratoriearbete.

Skyddshjälm ska användas vid rörläggningsarbete, sprängningsarbete, lyftkransarbete och arbete som utförs på nivåskillnader.

Skyddsglasögon ska användas vid:

 • kapningsarbete
 • nyttjande, beredning och hantering av kemikalier som innebär risk för ögon
 • vegetationsröjning.

Besökare/entreprenörer ska följa givna instruktioner för användning av personlig skyddsutrustning

Specifika områden

På anläggningen förekommer så kallade Heta arbeten. Detta kräver tillstånd och endast de tillståndsansvariga kan dela ut dessa.

EX-zoner finns markerade på karta (se dokument längre ner på sidan). Utanför varje område finns gul-svart skylt som uppmärksammar om risk för explosiv atmosfär.

Här gäller följande:

 • Lämna mobiltelefon, nycklar, verktyg, ficklampor etc. dvs sådant som kan ge upphov till gnistor vid användning eller om man tappar dem utanför området.
 • Skaffa dig en uppfattning om snabbaste och säkraste utrymningsväg och se till att denna inte är blockerad innan inträde.
 • Innan inträde i aktuellt område bör du förvissa dig om att gasläckage inte föreligger.
 • Skulle du under vistelse i område känna en stickande lukt, känna yrsel eller illamående ska du skyndsamt lämna området genom säkraste utrymningsvägen.

Vid minsta osäkerhet ska du kontakta föreståndaren, dvs den person på anläggningen som är ansvarig för att hanteringen av gas och arbete inom riskområden sker på ett säkert sätt.

Specific requirements for Sewage Treatment Plant Pdf, 253.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast ändrad: